Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /disk_1/www/cz/skcsm/www/libs/Nette/loader.php on line 14
Společensko kulturní centrum | skcsm.cz
Zřizovatel
Aktuality

07/03/2020

Košt slivovice

Jubilejní XX. ročník oblíbeného koštování pálenek v sálech… více informací

15/02/2020

Ples pro radost

Ples pro radost  - tentokrát na téma Pomáda!

více informací

13/03/2020

Ples SOŠ a Gymnázia

Zveme všechny žáky, absolventy, rodiče a přátele školy na letošní HVĚZDN… více informací

Mediální partneři

Společensko kulturní centrum

Z důvodu nařízení vlády jsou veškeré objekty (včetně informačního centra) ve správě Sportovního a kulturního centra do odvolání uzavřeny! Více informací naleznete na stránkách města zde: www.staremesto.uh.cz

 

 

  Sledujte i facebook SKC a Dění ve Starém Městě

Společensko kulturní centrum se nachází v rekonstruované budově bývalé sokolovny. K dispozici je divadelní sál pro přibližně 250 osob, sportovní sál, šachový sál, společenský salonek a tělocvična. Využívá se pro divadlo, koncerty, sálové sporty, módní přehlídky, výstavy, prodejní akce apod.

Objekt byl postaven jako sokolovna svépomocí členů Sokola v roce 1935. Budova byla využívána pro akce sportovního charakteru a pro kulturní vyžití veřejnosti.  Postupem času celkové uspořádání sokolovny i vybavenost zaostávala. Byla nutná rekonstrukce a přizpůsobení novým potřebám.

Vzhledem k omezeným ekonomickým možnostem organizace TJ Sokol Staré Město a SK Staré Město byla budova v roce 2005 převedena na Město Staré Město formou smlouvy o výpůjčce na 50 let.  Město Staré Město se zavázalo provést rozsáhlou rekonstrukci s cílem vybudování víceúčelového zařízení sloužícího potřebám města a jeho občanů.

V rámci projektu byla provedena rekonstrukce stávajícího objektu a dostavba jednopodlažní nepodsklepené části. Nevyhovující části objektu byly odstraněny.

Stavební náklady:

Rekonstrukce…………………….26 207 478,- Kč

Novostavba………………………...4 774 199,- Kč

Celkové náklady………………….30 981 677,- Kč

Zahájení rekonstrukce: 10/2006

Ukončení rekonstrukce: 09/2007

Zainteresované strany se dohodly, že bývalý objekt Sokolovny Staré Město se bude po rekonstrukci nazývat Společensko-kulturní centrum Staré Město.

Poslední změnou v provozování objektu je zřízení Sportovního a kulturního centra Staré Město dne 1.1.2008, které v současné době zařízení provozuje.

Najdete nás:

 

 Nabízíme:

  • Možnosti pronájmů: k dispozici je divadelní sál pro přibližně 250 osob, sportovní sál, šachový sál a společenský salonek

  1. Divadelní sál: divadla, plesy, koncerty, módní přehlídky, výstavy apod.
  2. Společenský salonek: firemní večírky, rodinné oslavy, semináře, jazykové kurzy, prodejní akce apod.
  3. Šachový sál: semináře, stolní hry, jazykové kurzy, školení apod.
  4. Sportovní sál: sálové sporty (zákaz kopané), aerobic, různé druhy cvičení apod.
  5. Jiné prostory: je možno variabilně využít i prostorů galerie, přísálí a bufetu

Interiér Společensko kulturního centra

 

Něco z historie vzniku Sokolovny

V roce 1928 byl zpracován stavitelem Horákem návrh  staroměstské sokolovny.

V září roku 1934 tedy při oslavě 20 let založení Sokola ve St. Městě  byla zahájena stavba sokolovny v rozpočtové hodnotě 186 tis Kč. Po odborné stránce řídil práce br. Sudolský s Horákem a finanční stránku vedl Lev Chaloupka. Díky br. Chaloupkovi, který  velmi pečlivě vedl „stavební deník“i pokladní knihu, můžeme sledovat úspěchy, potíže i překážky jež museli  stavitelé řešit. Několik výpisů: „ 27.9.1934 br Sudolský založil půdorys stavby. Příští den začato s výkopem bratřími i sestrami. Sluníčko mírně hřálo a bylo několik krásných dnů. Mladí závodili v práci, žertovali, dělili se o jablka, cukroví i jídlo. Starý bratr Jan Němeček (starosta obce 1899-1919) vytrvale a těžce pracoval na výkopu. Desítky let jeho tvrdé životní práce, vryté v rysy výrazné tváře,  posvěcovaly nadšení mladých. Jíž 1.10. bylo možno přijat placené síly - zedníka  a 4 dělníky. Do 14 října byly postaveny základy do výše přes 1 m nad zemí, vyzděn byt sokolníka a skladiště pod jevištěm oboje do výše dveří a oken bytu“ 

„ Od 26. března 1935 pokračováno v práci pod vedením placeného políra a byly již 10.4.1935 vyzděny zdi sálu do „Gleichu“ s  přáním a kyticemi od dělníků. Stavební výbor poskytl dělníkům obvyklé pohoštění – kousek uzeniny, chleba a půl litru piva“. 

4.7.1935 propuštěni všichni zaměstnaní i polír. Stavba ve vlastní režii, píle, houževnatosti, úzkostlivá a důsledná šetrnost a svědomitost stavebního výboru, oddaná obětavá spolupráce bratří, sester a přátel měly přes počáteční výsměch z naší naivní neodborné horlivosti a špatná proroctví ke dni slavnostního otevření 8. září 1935 tento krásný výsledek:

Z úspor, darů  bratří a sester vydáno                116.594, Kč

Z úvěru čerpáno                                                       16.800 Kč

Nezaplaceno dodavatelům ke dni otevření        46.500 Kč

Celkem vynaloženo na stavbu                            179.895 Kč

při celkovém dluhu do příštích lét ve výši            63.300 Kč! „

Zásluhou výboru sokola pod vedením br. Václava Ševčíka byl však dluh v krátké době splacen. Sokolovna byla jak před válkou, tak i po válce využívána jako kulturní, společenské i tělocvičné centrum a to nejen pro staroměstské občany. Po II světové válce došlo k  přistavbě dalšího sálu spolu s nádstavbou přísálí. (Jaroslav Januška pro Staroměstské noviny 10.6.2005, kráceno)